Begravelseshjælp

Takster pr. 1. januar 2021.

Begravelseshjælpen beregnes ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.
Minimums beløb kan dog udbetales før Skifterettens dokumenter foreligger.

Er afdøde under 18 år
vil begravelseshjælpen være kr. 9.750,00 hvis betingelser kan opfyldes

- Afdøde skal have været tilmeldt folkeregisteret i Danmark
- Afdøde ville være blevet tilmeldt folkeregistret, hvis levende født

Begravelseshjælpen til børn og unge under 18 år, er ikke afhængig af nogens formue.
Du kan altid få begravelseshjælp til dødfødte og for tidligt fødte børn, hvis barnet skal begraves eller bisættes, og det er uanset hvilken svangerskabsuge barnet er født i.

Er afdøde over 18 år
uden ægtefælle eller børn og afdøde ikke efterlader sig formue og formuerettigheder der overstiger kr. 19.550,- 
udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.650,-
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en formue på kr. 31.200,- 
Er afdøde født før 1. april 1957, udbetales der altid et minimumsbeløb på kr. 1.050,- uanset formueforhold.

Gift eller efterlader sig børn under 18 år og ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder ikke overstiger kr. 38.950,-
udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.650,-
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en samlet formue på kr. 50.600,-  
Er afdøde født før 1. april 1957, udbetales der altid et minimumsbeløb på kr. 1.050,- uanset formueforhold.


Efterlevelsespension 2021
Du kan få din ægtefælle eller samlevers folkepension (grundbeløbet) udbetalt i tre måneder efter vedkommendes død, hvis du er gift eller samlevende med en, der også er folke- eller førtidspensionist. Det kaldes efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I var samlevende.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen.

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto.
Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive omregnet efter taksten for enlige.


Efterlevelseshjælp
Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp.
Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at være berettiget til efterlevelseshjælp.
Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke søge om at få efterlevelseshjælp.

Pensionister kan også søge om lån til betaling af ejendomsskatter.
Hjælpen er skattepligtig.
Du skal søge om efterlevelseshjælp i din kommune.

Anden begravelseshjælp
Sygeforsikringen Danmark yder også begravelseshjælp på kr. 1.400, såfremt afdøde var medlem i gruppe 1 eller gruppe 2.


Desuden ydes der i visse tilfælde tilskud fra afdødes fagforening og af og til er der også tilskud fra forsikringer

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay