En begravelsesopsparing er en fin måde at sikre, at dine efterladte har økonomiske midler til rådighed til at afholde din begravelse eller bisættelse. Der findes forskellige typer af begravelsesopsparinger, som du kan læse mere om nedenfor.

TYPE 1 – ”Min sidste vilje”

udfærdiget hos Din Bedemand BJ

Vi kan i fællesskab planlægge Din egen begravelse/bisættelse, så Du selv har mulighed for at beslutte, hvordan det skal foregå.

Du skal tage stilling til følgende:
- organdonor
- begravelse eller bisættelse
- kiste
- urne
- strøs over havet
- gravstedstype
- gravstens-/pladetype
- kirke
- salmer
- beklædning
- blomster til kisten

Disse beslutninger vil blive nedskrevet i et dokument, så Dine efterladte kan se, hvordan Du ønsker Din begravelse/bisættelse.

Hent ”Min sidste vilje” her

”Min sidste vilje” vil blive udfærdiget i 3 eksemplarer:

- 1 eksemplar til Dig, som skal ligge sammen med de øvrige personlige papirer
- 1 eksemplar til nærmeste familie, ven/veninde, nabo eller plejehjem
- 1 eksemplar til den bedemand De ønsker skal varetage begravelsen/bisættelsen

Prisoverslag laves på det aftalte, så Du har en ide om, omkostningerne.

TYPE 2 - Elysium Begravelsesopsparing

 

(Kilde: Elysium´s hjemmeside)
Det er muligt at spare op til sin begravelse/bisættelse ved at tegne medlemsskab i opsparingsforeningen „Elysium Begravelsesopsparing“.Der skal indbetales minimum 500 kr. første gang. Efterfølgende indbetalinger skal være på mindst 300 kr.
Der kan maksimalt indbetales 25.000 kr. på kontoen (2010).
Opsparingen sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af sociale ydelser.
Ved Elysiums årlige regnskabsafslutning fordeles et evt. overskud som bonus, der beregnes i forhold til størrelsen af det indskudte beløb.
I 2008 var den tilskrevne bonus 4,16%.
Der betales ikke skat af den tilskrevne bonus.

Kontoens indestående kan kun udbetales til begravelsesudgifter, herunder bl.a. kaffebord, bespisning af følge, gravsted samt gravsten og vedligeholdelse og kun mod relevant dokumentation i form af regninger.

Medlemsskabet kan opsiges, men det indbetalte indskud kan ikke kræves udbetalt.
Kontoens indestående vil først blive udbetalt ved ens død i overensstemmelse med foreningens formål.
Man kan til enhver tid ophøre med at indbetale på kontoen.
Tilskrivning af bonus fortsætter i forhold til allerede indskudte beløb.

Udgør udgifterne til begravelse/bisættelse et mindre beløb end det opsparede, kan restbeløbet ikke udbetales til dødsboet. Det overskydende beløb overføres til en fælles konto.
Én gang årligt overdrages denne kontos beløb til en forening/organisation med almennyttigt eller velgørende formål.

Opsparingsforeningen er ikke forpligtet til at underrette pårørende om eksistensen af begravelsesopsparingen.
Opsparingen udbetales kun, hvis de pårørende er opmærksomme på medlemskabet, oplys derfor dine nærmeste pårørende om dit medlemskab, hvis du er medlem af opsparingsforeningen.

Nærmere oplysninger om ordningen fås hos:

Elysium Begravelsesopsparing
tlf. 45 93 14 11
www.elysium.dk

 

TYPE 3 - Begravelseskassen Danmark


(Kilde: Begravelse Danmark´s hjemmeside)
„Begravelseskassen Danmark“ tilbyder to ordninger:
Hvis man er fyldt 40 år kan man aftale en opsparingsordning, hvor man kan foretage et eller flere indskud.
Dette indskud skal min. udgøre 20 kr. x din aktuelle alder.
Er du f.eks. 65 år, vil dit indskud være 20 kr. x 65 = 1.300 kr.
Der kan højst foretages 10 indskud.
Indskuddet opskrives hvert år med 20 kr. med tillæg af en bonus, der fastsættes af Begravelseskassens bestyrelse.
Såfremt indskuddet ikke anvendes fuldt ud, vil det overskydende beløb blive refunderet til dødsboet.
Opsparingen har ingen indflydelse på tildeling af sociale ydelser og der betales ikke skat af den tilskrevne bonus.
Et opsparet beløb kan når som helst konverteres til en del af kontantbetalingen for en forudbetalt begravelse som nævnt nedenfor.
En aftale om forudbetalt begravelse, hvor man på forhånd selv kan tilrettelægge sin egen begravelse og forlods betale et beløb, der dækker ens ønsker.
Man skal være mindst 50 år for at kunne aftale forudbetalt begravelse.
Kopi af aftalen bør gives til nærmeste pårørende.
Yderligere oplysninger om de to ordninger kan ske ved henvendelse til:

Begravelse Danmark A/S
Tlf. 33 13 75 40
www.begravelsedanmark.dk

Udgifter til begravelse/bisættelse kan være betydeligt større, end de pårørende forventer. Det er derfor blevet mere almindeligt, at de pårørende aftaler en økonomisk ramme med bedemanden. Herved undgår pårørende at få sig en forskrækkelse, når regningen skal betales.

 

Har du spørgsmål til de forskellige typer af begravelsesopsparinger, så hjælper jeg gerne. Du kan kontakte mig på 26 82 83 28.

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay