Din Bedemand BJ og Corona Virus

Sådan lyder reglerne fra folkekirken vedrørende deltagelse ved begravelse og bisættelser i kirkerne.

”Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib.
Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm.
Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, så der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes.
Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv.
Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt.
Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.
Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.”

 

Københavns kommune
Det er relevant for os pt., da vi ikke afholder kapelhøjtideligheder hverken på Søndre kapel, Nordre kapel eller Sundby Kapel, men det er relevant for os, at følge udmeldingen fra statsministeren om, at der kun må 10 personer samlet

Kontorpersonale til sagsbehandling af døde og anden kundebetjening 
Kundecenteret på Vestre Kirkegård er lukket og kundecenteret på Bispebjerg er lukket for personlig betjening, der vil dog være 1 – 2 medarbejdere til stede, for at håndtere sagsbehandling af døde etc. og koordinere for de medarbejdere der arbejder hjemme.
Kontoret kan træffes på telefon 33669100 i tidsrummet kl. 9 – 14.
Kontoret vil være lukket for borgerne.
Skilte er opsat på døren.

Gravstedssalg
Der vil ikke ske gravstedssalg til urner i perioden, men kun fremvises gravsted til kistebegravelse om nødvendigt og efter forudgående aftale på telefon 33669100.

Urneudlevering og urnemodtagelse
Der kan ikke afhentes urner i Bispebjerg og Sundby Krematorier af hverken bedemænd eller pårørende. Der kan afleveres tomme urner i Bispebjerg Krematorium. Hvis der er akut brug for afhentning af en urne, fordi urnen skal nedsættes på en anden kirkegård end de københavnske kirkegårde, skal det ske efter forudgående aftale på telefon 33669100.
Vi sender i perioden ikke brev til pårørende eller bedemænd om afhentning af urne.

Urnenedsættelser
Der vil ikke ske urnenedsættelser i foreløbig de næste to uger og de urnenedsættelser der allerede var bestilt, er aflyst.

Begravelser på de københavnske kirkegårde
Derfor er der truffet den beslutning, at der på de københavnske kirkegårde, kun må møde 10 personer op til jordfæstelse på kirkegården.
Vi kan ikke håndtere kvm reglen på kirkegården og sikre, at folk holder den afstand de skal, som hvis de sidder bænket i kirken.
Der er ofte lidt plads ved gravstederne, så det vil være vanskeligt at stå langt fra hinanden med omgivende gravsteder og derfor mulighed for, at man træder ind på andre grave.
Men hovedformålet med begrænsningen er selvfølgelig at minimere risikoen for spredning af virus.

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay